More

  GDPR sammanfattat

  GDPR är en EU-lagstiftning med obligatoriska regler för hur organisationers och företags användning av personuppgifter ska ske på ett integritetsvänligt sätt. Personuppgifter betyder all information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande person. Namn, telefonnummer och adress är skolboksexempel på personuppgifter.

  GDPR nyckelbegrepp

  Utvalda Artiklar

  Extra känsliga uppgifter

  Extra känsliga uppgifter, eller särskilda kategorier av personuppgifter, är uppgifter som anses extra skyddsvärda, som information om hälsa, etniskt ursprung eller politiska åsikter. Lär...

  Nya Standardavtalsklausuer från EU – omfattande Vägledning

  EU-kommissionen har, i efterdyningarna av Schrems II-domen, godkänt en ny uppsättning standardavtalsklausuler (SCC) med skyddsåtgärder för att tillåta internationella överföringar. Organisations that have international...