More

    GDPR sammanfattat

    GDPR är en EU-lagstiftning med obligatoriska regler för hur organisationers och företags användning av personuppgifter ska ske på ett integritetsvänligt sätt. Personuppgifter betyder all information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande person. Namn, telefonnummer och adress är skolboksexempel på personuppgifter.

    GDPR nyckelbegrepp

    Utvalda Artiklar