More

  GDPR sammanfattat

  GDPR är en EU-lagstiftning med obligatoriska regler för hur organisationers och företags användning av personuppgifter ska ske på ett integritetsvänligt sätt. Personuppgifter betyder all information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande person. Namn, telefonnummer och adress är skolboksexempel på personuppgifter.

  GDPR nyckelbegrepp

  Utvalda Artiklar

  Ansiktsigenkänning i skola blev föremål för GDPR-böter

  En kommunal skola i Sverige filmade sina elever i syfte att registrera deras närvaro. Skolan dömdes till att betala böter på 200 000...

  Kompletterande skydd till standardavtalsklausuler

  Kompletterande skydd till standardavtalsklausuler är ytterligare former av lämpliga skyddsåtgärder. De är viktiga för att vara förenliga med GDPR med tanke...

  Tillsynsmyndighetens revisionsbefogenheter: Så förbereder du

  Dataskyddsmyndigheterna ("DPA") i EU:s medlemsstater har uppdraget att arbeta för skydd av de mänskliga rättigheterna när det gäller behandling av personuppgifter. Därför...