More

  GDPR sammanfattat

  GDPR är en EU-lagstiftning med obligatoriska regler för hur organisationers och företags användning av personuppgifter ska ske på ett integritetsvänligt sätt. Personuppgifter betyder all information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande person. Namn, telefonnummer och adress är skolboksexempel på personuppgifter.

  GDPR nyckelbegrepp

  Utvalda Artiklar

  Schrems II en sammanfattning – allt du behöver veta

  Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen Schrems II-domen med betydande konsekvenser för användningen av amerikanska molntjänster. Kunder till amerikanska molntjänstleverantörer måste nu själva verifiera...

  GDPR artikel 49 undantag tillämpliga på internationella överföringar

  Bortsett från standardavtalsklausuler som rättslig grund för överföring av uppgifter till länder utanför EU/EES, finns det undantag som är tillämpliga på internationella överföringar. Det...

  Dataskyddsombud (DSO eng. DPO) guide

  Ett dataskyddsombud hjälper företaget att följa dataskyddet – dataskyddsombudet övervakar och ser över organisationens efterlevnad av gällande lagstiftning, reglering och standarder. Att utse en...