More

      Uppgifter om hälsa

      Personlig information som relaterar till den fysiska eller psykiska hälsan av en fysisk person, inklusive tillhandahållande av hälsovårdstjänster, som avslöjar information om hans eller hennes hälsostatus.

      Uppgifter om hälsa” anses på grund av sin känsliga natur såsom särskilt skyddsvärda och regleras i artikel 9 (1) GDPR.