More

   Uppgifter om hälsa

   « Back to Glossary Index

   Personlig information som relaterar till den fysiska eller psykiska hälsan av en fysisk person, inklusive tillhandahållande av hälsovårdstjänster, som avslöjar information om hans eller hennes hälsostatus.

   “Uppgifter om hälsa” anses på grund av sin känsliga natur såsom särskilt skyddsvärda och regleras i artikel 9 (1) GDPR.

   « Back to Glossary Index