Internationell organisation

    En organisation och dess underställda organ som lyder under folkrätten, eller ett annat organ som inrättats genom eller på grundval av en överenskommelse mellan två eller flera länder.

    Europeiska Unionen (EU) och Förenta Nationerna (FN) är två exempel på internationella organisationer.

    Advertisement

    Affärs-, tech- och internetjuridik

    Sharp Cookie Advisors