More

      Internationell organisation

      En organisation och dess underställda organ som lyder under folkrätten, eller ett annat organ som inrättats genom eller på grundval av en överenskommelse mellan två eller flera länder.

      Europeiska Unionen (EU) och Förenta Nationerna (FN) är två exempel på internationella organisationer.