Informationssamhällets tjänster

  En tjänst som definieras i artikel 1.1 bi Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 (19) som:

  “Varje tjänst som normalt tillhandahålls för ersättning, på avstånd, på elektronisk väg och på individuell begäran av en mottagare av tjänster.”

  Advertisement

  Sharp Cookie Advisors

  Vill du bli en del av vårt team och arbeta med IT-rätt och internetjuridik?

  Vi söker biträdande jurister med 0 – 5 års erfarenhet.

  www.sharpcookie.se