More

   Informationssamhällets tjänster

   En tjänst som definieras i artikel 1.1 bi Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 (19) som:

   “Varje tjänst som normalt tillhandahålls för ersättning, på avstånd, på elektronisk väg och på individuell begäran av en mottagare av tjänster.”

   Föregående artikel Internationell organisation
   Nästa artikel Koncern
   We are a business law firm with focus on tech and growth in the digital market (internet, software, digital media, cloud and mobile applications). Clients turn to us for strategic legal counselling regarding data driven business models, digital product development, outsourcing, transactions and data protection issues.