More

   Tredjepartscookie

   0

   En tredjepartscookie är en cookie som skapas av en annan webbplats än den som användaren besöker. De tillåter tredje part att spåra användaren.

   En tredjepartscookie definieras som en cookie som en annan webbplats än den som användaren besöker skapar. Användarens dator lagrar cookies från tredje part. Detta möjliggör delning av data till en tredje part.

   Den delade informationen gör det möjligt för annonsörer att spåra användarens webbhistorik. Standardinställningen i en webbläsare tillåter i allmänhet cookies från tredje part. Användaren kan dock blockera dem. EU debatterar kontinuerligt användningen av cookies från tredje part. Debatten innehåller information att ge till användarna och hur användaren kan redigera inställningarna för varje domän. Mål från EU-domstolen ger ytterligare vägledning.