More

   Strikt nödvändig cookie

   0

   En strikt nödvändig cookie är en cookie som är avgörande för funktionen av en webbplats och kräver inte användarens samtycke.

   Strikt nödvändiga cookies är ett nödvändigt verktyg för att användaren ska kunna använda webbplatsens funktioner. Cookies som gör det möjligt för en webbplats att komma ihåg besökarens preferenser och samtycke till cookies är ett exempel på en strikt nödvändig cookie.

   Dessa cookies behöver inte samtycke för att uppfylla dataskyddsregler.