More

   Danska dataskyddsmyndigheten

   0

   Datatilsynet, eller den danska dataskyddsmyndigheten, är den danska dataskyddsmyndigheten.

   Den danska dataskyddsmyndigheten heter Datatilsynet. Deras mål är att ge vägledning och råd samt hantera klagomål och göra inspektioner angående dataskydd.

   Det är en oberoende myndighet och består av ett Råd och ett Sekretariat. Rådet ansvarar för beslut i särskilda principiella fall. Den dagliga verksamheten sköts av Sekretariatet. En utsedd direktör är sekretariatets chef.

   Sekretariatet har i sin tur avdelningar inom sig, bestående av Back Office, Dataskyddsombudet, Dataskydd, Vägledning, Säkerhet och Internationellt.

   Ett intressant fall från Datatilsynet är Taxa 4×35-fallet som fastställer ny rättspraxis om radering av personuppgifter.