More

   Personuppgifter

   0

   Förenklat är det uppgifter om en fysisk person som med dessa uppgifter kan identifieras direkt eller indirekt.

   GDPR-definitionen av personuppgifter anges i artikel 4.1 i GDPR som:

   “All information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (“registrerad”) (dvs. inte en juridisk person); en identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.”