More

   Österrikiska dataskyddsmyndigheten

   0

   Datenschutz behörde är den österrikiska dataskyddsmyndigheten (DSB).

   Den österrikiska dataskyddsmyndigheten är den ansvariga tillsynsmyndigheten för dataskydd i Österrike. Myndighetens uppdrag är att ge vägledning och råd samt hantera klagomål och göra inspektioner angående dataskydd.

   Österrike var ett av de första EU-länderna som inrättade en myndighet för dataskydd. De inrättade dataskyddskommissionen (Datenschutzkommission) 1978. Dagens österrikiska dataskyddsmyndighet är dess efterträdare.