More

   Dataskyddsombud (DSO)

   0

   Dataskyddsombudet (DSO, eng. DPO) är den funktion som ansvarar för att se över och övervaka organisationens integritetsrutiner.

   Uppgifterna för DSO är många, men består av åtminstone följande:

   • informera och ge råd till den personuppgiftsansvarig eller registerföraren och de anställda om deras skyldigheter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning
   • övervaka efterlevnaden av tillämplig dataskyddslagstiftning och interna policies, inbegripet ansvarsfördelning, medvetandehöjande åtgärder och utbildning av personal som deltar i behandlingen av verksamheten, och tillhörande revisioner
   • rådgivning i frågan om att genomföra konsekvensbedömningar av dataskydd och övervaka dess resultat
   • fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör organisationens behandlingsverksamhet
   • Samråd, i förekommande fall, med avseende på andra frågor

   För en fullständig guide till dataskyddsombudet, dess syfte, kompetenser, när man ska utse DSO, uppgiftsskyddsombudet, uppgifter och böter, läs vår artikel Dataskyddsombud.

   DSO måste agera självständigt och vara fritt från intressekonflikter. För en guide till hur du undviker att skapa en intressekonflikt när du utser DSO, läs vår artikel DPO Conflict of Interest.

   Synonyms:
   DPO