Personuppgiftsansvarig

  Förenklat är den personuppgiftsansvarige den fysiska eller juridiska person som bestämmer syftet och medlen för behandlingen av personuppgifter.

  Enligt legaldefinitonen i artikel 4 (7) GDPR, är en personuppgiftsansvarig:

  “en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.”

  Ansvaret att följa GDPR utgår från den personuppgiftsansvarige. Där den ansvarige anlitar leverantörer ska detta regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal där den ansvarige ger instruktioner.

  Tänk på att flera organisationer kan vara gemensamt personuppgiftsansvariga tillsammans för samma behandling. Här krävs då att ett avtal om gemensamt ansvar sätts upp där skyldigheterna mot de registrerade fördelas.

  Advertisement

  Jobba på Sharp Cookie Advisors

  Vi letar efter dig med framstående akademiska meriter som är nyutexaminerad till att du har några års relevant arbetslivserfarenhet från bolag eller advokatbyrå. Har du examen i ekonomi, teknik, marknadsföring, utvecklat egna bolag, suttit ting är det till din fördel (förutom ett bevis på att du är nyfiken och har haft roligt).

  www.sharpcookie.se