More

   Kommissionen för dataskydd

   0

   Data Protection Commission (DPC), eller An Coimisiún um Chosaint Sonraí, är den irländska dataskyddsmyndigheten.

   Dataskyddskommissionens mål är att ge vägledning och råd till personuppgiftsansvariga. Vidare behandlar DPC klagomål och gör inspektioner avseende dataskydd enligt GDPR.

   De andra dataskyddsmyndigheterna i EU observerar noggrant vilka revisioner DPC utför och vilka sanktioner de utfärdar. Eftersom Irland är det europeiska hemmet för många teknikjättar som Facebook och Google är DPC den ledande tillsynsmyndigheten för många globala leverantörer. På grund av detta är dataskyddskommissionens arbete av särskild betydelse.