Koncern

  Ett kontrollerande företag som har ett dominerande inflytande över ett annat företag enligt artikel 4, pkt. 19 GDPR. Detta inflytande kan till exempel utövas genom:

  • ekonomiskt ägande av ett företags kapital;
  • Inneha majoriteten av rösterna i ett företag;
  • tillsatt mer än 50 procent av företagets administrativa, lednings- eller tillsynsorgan.

  Advertisement

  Behöver du affärsjuridiskt stöd?

  Läs mer om den affärsjuridiska byrån Sharp Cookie Advisors