More

   Koncern

   Ett kontrollerande företag som har ett dominerande inflytande över ett annat företag enligt artikel 4, pkt. 19 GDPR. Detta inflytande kan till exempel utövas genom:

   • ekonomiskt ägande av ett företags kapital;
   • Inneha majoriteten av rösterna i ett företag;
   • tillsatt mer än 50 procent av företagets administrativa, lednings- eller tillsynsorgan.