More

   Koncern

   Ett kontrollerande företag som har ett dominerande inflytande över ett annat företag enligt artikel 4, pkt. 19 GDPR. Detta inflytande kan till exempel utövas genom:

   • ekonomiskt ägande av ett företags kapital;
   • Inneha majoriteten av rösterna i ett företag;
   • tillsatt mer än 50 procent av företagets administrativa, lednings- eller tillsynsorgan.

   Föregående artikel Informationssamhällets tjänster
   Nästa artikel Företag
   We are a business law firm with focus on tech and growth in the digital market (internet, software, digital media, cloud and mobile applications). Clients turn to us for strategic legal counselling regarding data driven business models, digital product development, outsourcing, transactions and data protection issues.