Koncern

    Ett kontrollerande företag som har ett dominerande inflytande över ett annat företag enligt artikel 4, pkt. 19 GDPR. Detta inflytande kan till exempel utövas genom:

    • ekonomiskt ägande av ett företags kapital;
    • Inneha majoriteten av rösterna i ett företag;
    • tillsatt mer än 50 procent av företagets administrativa, lednings- eller tillsynsorgan.