More

   Bindande företagsbestämmelser (BCR)

   Dessa bestämmelser möjliggör för internationella organisationer etablerade i EU att överföra personuppgifter utanför EU inom sin koncern eller företag. De juridiska kraven för bindande företagsbestämmelser finns i artikel 47 GDPR. Till exempel, finns krav på att tillsynsmyndigheten i det medlemsland där de bindande företagsbestämmelserna kommer användas behöver godkänna användandet för att överföringen ska vara laglig.

   Bindande företagsbestämmelser är definerat i artikel 4(20) GDPR som: “strategier för skydd av personuppgifter som en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som är etablerad på en medlemsstats territorium använder sig av vid överföringar eller enuppsättning av överföringar av personuppgifter till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i ett eller flera tredjeländer inom en koncern eller en grupp av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet.”

   Föregående artikel Biometrisk data
   Nästa artikel Mottagare
   We are a business law firm with focus on tech and growth in the digital market (internet, software, digital media, cloud and mobile applications). Clients turn to us for strategic legal counselling regarding data driven business models, digital product development, outsourcing, transactions and data protection issues.