More

   Samtycke

   Med samtycke avses den registrerades frivilliga, specifika, informerade och otvetydliga viljeyttring som han eller hon ger genom en tydlig bekräftande handling där det framgår att individen godkänner specifik behandling. Den fulla definitionen finns i artikel 4 (11) GDPR.

   Samtycke är en av sex rättsliga grunder i artikel 6 GDPR som kan rättfärdiga behandlingar av personuppgifter. Samtycke är inte en lämplig rättslig grund när det föreligger en tydlig obalans mellan den registrerade och personuppgiftsansvarige, till exempel i ett anställningsförhållande (arbetsgivare – anställd) eller vid myndighetsutövning (skola – elev).

   Samtycke måste alltid härledas från ett aktivt val, till exempel att den registrerade klickar i en ruta vid besök av en webbplats. Personuppgiftsansvarig behöver kunna visa att den registrerade gett sitt samtycke till en behandling. Som ett resultat av detta kan aldrig en för-kryssad ruta på en webbplats uppnå kraven på ett giltigt samtycke.

   Enligt artikel 7 (3) GDPR ska det alltid vara lika enkelt att dra tillbaka ett samtycke som det var att ge samtycket från början.

   Föregående artikel Personuppgiftsansvarig
   Nästa artikel Biometrisk data
   We are a business law firm with focus on tech and growth in the digital market (internet, software, digital media, cloud and mobile applications). Clients turn to us for strategic legal counselling regarding data driven business models, digital product development, outsourcing, transactions and data protection issues.