More

   Profilering

   0

   Förenklat kan profilering definieras som en automatiserad behandling som, baserat på aspekter av en individs egenskaper, kan göra förutsägelser och fatta beslut avseende denna individ.

   Profilering definieras i artikel 4(4) GDPR som “varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar […].“.

   Profilering kan, exempelvis, användas i medicinsk behandling för att förutspå patientens hälsa baserat på specifika egenskaper.

   För mer information om profilering, se EDPB:s riktlinjer om automatiserat beslutsfattande och profilering (Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679).