More

   Profilering

   0

   Förenklat kan profilering definieras som en automatiserad behandling som baserat på aspekter av en individs egenskaper kan göra förutsägelser och beslut om denna individ.

   Profilering definieras i artikel 4.4 i GDPR som: “varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i användning av personuppgifter för att bedöma vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.”

   Profilering kan till exempel användas i medicinska behandlingar för att förutsäga patienters hälsa baserat på specifika egenskaper.

   Mer information om profilering finns i EDPB:s riktlinjer för automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering.