More

   Profilering

   0
   « Back to Glossary Index

   Förenklat kan profilering definieras som en automatiserad behandling som, baserat på aspekter av en individs egenskaper, kan göra förutsägelser och fatta beslut avseende denna individ.

   Profilering definieras i artikel 4(4) GDPR som “varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar […].“.

   Profilering kan, exempelvis, användas i medicinsk behandling för att förutspå patientens hälsa baserat på specifika egenskaper.

   För mer information om profilering, se EDPB:s riktlinjer om automatiserat beslutsfattande och profilering (Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679).

   « Back to Glossary Index