More

   Biometrisk data

   Med biometriska data avses personuppgifter från specifika tekniska processer som relaterar till en individs fysiska, fysiologiska eller beteendemässiga karaktärsdrag, vilket gör det möjligt att bekräfta identiteten av denna fysiska person. Detta kan exempelvis vara fingeravtryck eller ansiktsbilder på individen. Den fulla definition för biometrisk data finns i artikel 4 (14) GDPR.

   Allt eftersom den tekniska utvecklingen leder till alltmer avancerad analys och profilering innebär detta att beteendedata i vissa fall kan anses utgöra biometrisk data.

   Behandling av biometrisk data innebär generellt en högre risk att individens friheter och rättigheter inskränks. Ett resultat av detta är att behandlingar biometrisk data med syftet att identifiera en fysisk person endast är tillåtet om kriterierna i artikel 9 (1) GDPR är uppfyllda. Det finns dock undantag i artikel 9 (2) GDPR som ska beaktas.